Regulamin toplisty Międzynarodowe Lotnisko Państw Wirtualnych

  1. Zabronione jest dodawanie do toplisty stron erotycznych.
  2. Jedyną dozwoloną metodą zdobywania punktów w topliście jest umieszczenie jej buttona na dodanej stronie (lub jej podstronach).
  3. Niedozwolone jest umieszczanie toplisty w ramkach i stosowanie jakichkolwiek skryptów nabijających punkty.
  4. Okno z rankingiem, które otwiera się po zagłosowaniu musi być widoczne; nie może być zmniejszone, zminimalizowane ani zmodyfikowane przez kod strony w żaden sposób.
  5. Zawartość strony musi być zgodna z podanym tytułem i opisem.
  6. Strona musi być związana z tematyką toplisty.
  7. Buton ze wskazanym obrazkiem, może być dodatkowo z napisem "Lotnisko", winien się znajdować conajmniej na głównej stronie Państwa Wirtualnego.
  8. Zgodnie z wieloletnią zasadą uznawania państw wirtualnych, państwo umieszczone na topliście - Lotnisku, winno posiadać cechy: a) udostepniać spis mieszkańców dostępny conajmniej dla obywateli i dyplomatów, b) tworzyć komunikatywną grupę społeczną, c) posiadac struktury władzy takie jak głowa państwu i/lub rząd, z którymi jest możliwe nawiązanie kontaktu publicznego, d) ustanawiać i egzekwować prawo, w formie kodyfikowanej lub utrwalonych zwyczajów, dotępne dla wszystkich mieszkańców i gości;
  9. Triumwirat Erboki jako właściciel TopListy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
  10. Zgłoszenia tylko zawierające banery będą akceptowane
Strona główna toplisty